Ads Top

Snel internet in Noord Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven zich wat betreft breedband richten op de 18.000 adressen in het Noord-Hollandse buitengebied, waar nog geen snel internet beschikbaar is.

Provinciale Staten wilden weten wat er nodig was om alle Noord-Hollanders te voorzien van glasvezel. Onafhankelijk onderzoek noemt dit 'zeer ambitieus' en 'niet realistisch'.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: 'Als overheid moet je je rol pakken daar, waar de markt het niet wil of kan regelen. Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig cruciaal, zowel voor ondernemers als voor particulieren. Ook, misschien wel juist, in het buitengebied. Daarom bieden de Europese staatssteunkaders in gebieden waar nog geen snel internet is, ook meer ruimte voor overheidsinspanningen.'

Op 18.000 adressen in het buitengebied van Noord-Holland is geen snel internet beschikbaar. In deze gebieden is het voor marktpartijen niet rendabel om snel internet aan te bieden. Dit in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. Op basis van het rapport Breedband in Noord-Holland verkent de provincie de mogelijkheden om snel internet (tenminste 100 Mbps) ook in het buitengebied beschikbaar te maken. De verkenning moet duidelijkheid bieden over de mogelijke rollen en de financiële consequenties daarvan voor de provincie. Ook moet de verkenning de gewenste (financiële) bijdragen van gemeenten en andere partijen in beeld brengen. Eind 2016 verwachten Gedeputeerde Staten een concreet voorstel aan Provinciale Staten te kunnen voorleggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.