Ads Top

Aanleg glasvezel hervat in Lelystad

In juni 2015 werd de aanleg van glasvezel gestaakt in de Zuiderzeewijk, De Schans, De Stelling en de Veste, omdat tijdens de aanleg asbestverdacht materiaal werd aangetroffen en het vermoeden bestond dat dit op meerdere locaties het geval zou kunnen zijn. De huishoudens in De Schans, De Stelling en De Veste kunnen inmiddels op korte termijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. Voor Zuiderzeewijk loopt het onderzoek nog door.

Tijdens een onlangs gehouden overleg tussen gemeente, omgevingsdienst en andere betrokken partijen is vast komen te staan dat het voor de adressen in De Schans, De Stelling en De Veste niet aannemelijk is dat er asbestverdacht materiaal zou kunnen worden aangetroffen bij de voorgevel van deze woningen. Deze adressen zullen zo snel mogelijk (waarschijnlijk nog voor eind januari 2016) worden aangesloten en hierover nog deze week geïnformeerd worden.

Voor de overige adressen in de Zuiderzeewijk is op dit moment nog niet duidelijk in beeld of en waar mogelijk in het verleden asbestverdacht materiaal is toegepast en waar het reeds is verwijderd. Reggefiber moet zich hoe dan ook houden aan de regelgeving bij het werken met asbestverdacht materiaal. Het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in het gebied is nog niet afgerond. Op basis van de uitkomsten van het af te ronden onderzoek beoordeelt het bevoegd gezag het projectplan. Daarnaast dient Reggefiber aanvullende afspraken te maken met de partij die het glasvezelnetwerk zal aanleggen. Hierdoor liggen de werkzaamheden langer stil dan verwacht. Zodra er meer informatie bekend is over de (eventuele) vervolgstappen voor de aanleg van glasvezel in de Zuiderzeewijk, zal dit aangekondigd worden op www.eindelijkglasvezel/lelystadnieuw venster.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.