Ads Top

Gelderland zoekt partners voor aanleg breedbandnetwerk

Het Gelderse platteland dreigt op achterstand te raken door gebrek aan digitale verbindingen in het buitengebied. De provincie Gelderland gaat daarom op zoek naar zakenpartners om te investeren in breedbandverbindingen. Via een Publiek Private Samenwerking (PPS) verwacht de provincie een breedbandnetwerk in het buitengebied aan te leggen tegen zo laag mogelijke kosten. De provincie investeert zelf 30 miljoen euro in deze PPS.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: "We zetten een bijzondere stap om met partners risicodragend te investeren in de aanleg van breedband. Ons doel is het buitengebied van de Achterhoek voor eind 2015 te voorzien van glasvezel. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving in het buitengebied, want breedband bevordert de leefbaarheid."

De provincie zoekt private investeerders die eigen en vreemd privaat vermogen inbrengen om zo veel mogelijk aansluitingen in het buitengebied te realiseren. Ook brengen partners deskundigheid en visie op het werkveld en op de exploitatie van het breedbandnetwerk mee. Met deze samenwerking wil de provincie zorgen dat de kosten voor inwoners in het buitengebied zo laag mogelijk zijn.

De aanleg van het breedbandnetwerk gaat van start in buitengebieden van acht Achterhoekse gemeenten. Naar verwachting leggen netwerkaanbieders daar de komende drie jaar geen breedbandnetwerk aan. Gemeenten starten binnenkort met het in kaart brengen van de belangstelling onder huishoudens in het buitengebied.

Op het merendeel van de bedrijventerreinen hebben sommige bedrijven al een aansluiting. Voor deze bedrijventerreinen ligt een grootschalige aanpak niet voor de hand. Bedrijventerreinen zitten daarom niet in deze uitvraag.

De selectieprocedure start op 14 mei met de publicatie van een uitvraag in de Staatscourant en op de website van de provincie. Provinciale Staten hebben een week de tijd om te reageren op dit voornemen voor een uitvraag van Gedeputeerde Staten.

Deze investering maakt onderdeel uit van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 2.000 leerwerktrajecten voor jongeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.