Ads Top

Symposium geeft praktische handleiding voor kleinschalige ontwikkeling van glasvezelnetten

Op 18 juni zal in het Hotel Prinsen te Vlijmen de FTTH Business Directory, een internationaal platform voor de stimulering van de aanleg van glasvezelnetwerken, voor de eerste keer een symposium houden onder de titel “Glasvezel voor Iedereen”.
De ontwikkeling, aanleg en exploitatie van glasvezelnetten voor breedband telecommunicatie  is niet langer voorbehouden aan grote telecommunicatiebedrijven of instellingen uit de publieke sector. De beschikbaarheid van betaalbare, bewezen technologie maakt het mogelijk om vanuit locale initiatieven met een realistisch budget glasvezelnetten te laten aanleggen en die vervolgens op economisch verantwoorde wijze te exploiteren.
Het symposium is georganiseerd door de FTTH Business Directory in nauwe samenwerking met een aantal kennispartners. Gezamenlijk zijn zij erin geslaagd om voor één dag een groep van nationale en internationale erkende specialisten bij elkaar te brengen. Die zullen ieder vanuit hun eigen expertise alle facetten van telecommunicatie via glasvezel belichten.  Op een onafhankelijke wijze worden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk toegelicht van de manier waarop glasvezelnetten zijn in te richten binnen gemeenten,  in buitengebieden en op industrieterreinen.
Verder komen de diverse financiële en juridische modellen aan bod die realisatie van het netwerk, ongeacht de omvang, mogelijk maken. Daarmee verkrijgen de bezoekers van het symposium een helder overzicht van de mogelijkheden. Aan het eind van de dag kan men beschikken over een praktische handleiding voor een stapsgewijze ontwikkeling van een breedbandnetwerk, dat particulieren, bedrijven en organisaties in de publieke sector onbeperkt toegang geeft tot de mondiale digitale samenleving. De toegang is gratis voor degene die vanuit hoofde van zijn of haar functie betrokken is bij de ontwikkeling van projecten voor breedbandcommunicatie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.