Ads Top

Subsidie voor acht glasvezelprojecten

Acht projecten in Fryslân krijgen subsidie voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. In maart van dit jaar lanceerde de provincie een subsidieregeling voor kleinschalige pilotprojecten. Tot 1 juni 2014 konden belangstellenden subsidie aanvragen voor snel internet in hun dorp/gemeente.

Subsidie

De volgende acht projecten ontvangen subsidie:
Stichting Glasvezelnetwerk Snitserdyk: 30 aansluitingen aan de Snitserdyk in de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân;
Stichting OpGlas Brekkenpolder - Tacozijl i.o.: 34 aansluitingen in de gemeente De Friese Meren;
Stichting OpGlas Follega - Eesterga: 50 aansluitingen in Follega-Eesterga in de gemeente De Friese Meren;
N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland (Kabel Noord): 40 aansluitingen in Sybrandahûs en 3 extra aansluitingen in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Ferwerderadiel;
Stichting Glasvezelnetwerk Middelsee: 19 aansluitingen op het bedrijventerrein Middelsee in de gemeente Leeuwarderadeel;
Stichting Glasvezel Achtkarspelen: 21 aansluitingen op bedrijventerreinen in Surhuisterveen in de gemeente Achtkarspelen;
Stichting Glasvezel De Fjouwer Doarpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en Hidaard i.o: 85 aansluitingen (gemeente Littenseradiel);
Stichting Glasvezelnetwerk Langedijke i.o.: 131 aansluitingen in Langedijke in de gemeente Ooststellingwerf.

Het totale subsidiebedrag voor de acht projecten is € 1.131.577,87. De subsidie komt uit het programma Wurkje foar Fryslân.

De partijen hebben nu drie maanden de tijd om de financiering voor het project rond te krijgen. Op 1 juni 2015 moeten de projecten gereed zijn. Gedeputeerde Sietske Poepjes ziet dit met vertrouwen tegemoet. “Er is heel hard gewerkt door de verschillende partijen om dit voor elkaar te boksen. Nu is het zaak om zo snel mogelijk de schep in de grond te zetten. De provincie begeleidt de partijen hierbij waar nodig.”

Deze subsidieregeling is de opmaat naar grotere glasvezelprojecten via het Breedbandfonds en –loket. Met het fonds en het loket ondersteunt de provincie de aanleg van een netwerk voor snel internet in de buitengebieden van Fryslân. Dit zijn gebieden waar nog geen kabel- of glasvezelaansluiting aanwezig is. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op www.friesland.opglas.nl. Op deze manier brengt de provincie samen met de Coöperatie Fryslân Ring in beeld waar in Fryslân de behoefte aan snel internet het hoogst is. Naar verwachting start het Breedbandloket met haar werkzaamheden op 1 januari 2015 en het Breedbandfonds rond de zomer van 2015.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.