Ads Top

CBb schrapt marktanalysebesluit FttO

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in de beroepen tegen het besluit Marktanalyse Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken
(ODF-access (FttO)) van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het CBb heeft geoordeeld dat de informatie en gegevens die ACM heeft verzameld, ontoereikend zijn om vast te stellen dat KPN aanmerkelijke marktmacht heeft. Daarmee is de grondslag voor de aan KPN opgelegde verplichtingen vervallen. Het CBb vernietigt het marktanalysebesluit wegens strijd met de Telecommunicatiewet. Bij uitspraak van dezelfde datum schorst de voorzieningenrechter van het CBb op verzoek van KPN de last onder dwangsom die ACM heeft opgelegd wegens overtreding van het marktanalysebesluit. Daarmee is de grondslag aan de last onder dwangsom komen te ontvallen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.