Ads Top

HSLnet start met aanleg glasvezel

Op woensdag 6 maart kon de aanleg van HSLnet, een glasvezel met een ideaal, van start gaan. Op deze dag tekenden de betrokken partijen de overeenkomste. Sinds 7 maart zien inwoners van Heeze-Leende daadwerkelijk actie in de straten. De gemeenschap van Heeze-Leende slaagt erin om in coöperatieve vorm een eigen glasvezelnetwerk voor elkaar te boksen. Op woensdag 6 maart is de laatste hobbel genomen. Na een succesvolle vraagbundeling (56 procent deelname) en de opbouw van eigen vermogen (ruim 9 ton), zijn die dag ook handtekeningen gezet onder de overeenkomsten. Zo is er een garantieovereenkomst getekend tussen de gemeente Heeze-Leende en de Bank ABN-AMRO. De gemeente staat namelijk garant voor de geldlening van HSLnet bij de bank. Mocht HSLnet niet kunnen voldoen aan het betalen van de kosten die de geldlening met zich meebrengt dan kan de bank bij
 de gemeente aankloppen. Ook is er een overeenkomst tussen gemeente Heeze-Leende en HSLnet getekend. De gemeente vraagt van HSLnet een tegenprestatie voor het garant staan, namelijk dat HSLnet een glasvezelnetwerk aanlegt, in heel Heeze-Leende, dus ook in de buitengebieden. Ook wil de gemeente
 dat het een open netwerk wordt, waarover alle dienstaanbieders allerlei diensten kunnen aanbieden.
Op 6 maart is er ook een concessieovereenkomst getekend tussen Stichting HSLnet en de Cooeperatie HSLnet u.a. De stichting heeft namelijk het glasvezelnetwerk in eigendom en de cooeperatie gaat over de explotatie daarvan. De stichting verleent de cooeperatie exclusieve concessie om gebruik te
 mogen maken van het netwerk. Daarnaast is er een koopovereenkomst glasvezelverbinding getekend. De Rabobank heeft namelijk al een aantal jaren een glasvezelverbinding liggen tussen Geldrop, Heeze en Leende. Deze verbinding neemt HSLnet voor een symbolisch bedrag over. Om uiteindelijk het
 glasvezel daadwerkelijk aan te leggen is er een aanlegovereenkomst (laag 1) tussen HSLnet en Spitters BV getekend. Spitters BV te Waalre gaat de glasvezel aanleggen tot in de meterkast. aQuestora gaat ervoor zorgen dat de kabel belicht wordt, waardoor er diensten over mogelijk zijn. Hiertoe is een overeenkomst tussen de Netwerkoperator aQuestora (laag 2) en HSLnet getekend. Glashelder is de provider die in eerste instantie de inwoners van Heeze-Leende van Internet, televisie en telefoon gaat voorzien, daartoe wordt een overeenkomst tussen HSLnet en Glashelder de dienstenaanbieder
 (laag 3) getekend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.