Ads Top

Digital Gateway onderstreept noodzaak doorpakken met glasvezel

Het Fiber-to-the-Home (FttH) Platform Nederland onderschrijft de conclusie uit het rapport Digital Gateway, dat Nederland niet langer automatisch het Europese leiderschap heeft in hoogwaardige ICT-infrastructuur. Met name ten aanzien van glasvezel pleit het rapport voor het formuleren van een lange termijn visie ten aanzien van glasvezel en LTE-infrastructuren.
Het rapport Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe is gemaakt door onderzoeksbureau Roland Berger in opdracht van het ministerie van EL&I. Het richt zich op de vraag hoe ICT de internationale concurrentiepositie van Nederland en de topsectoren kan versterken. Ten aanzien van de ICT infrastructuur concluderen de onderzoekers: “Met name in LTE en synchronous bandbreedte, waar fiber vooralsnog de meest voor de hand liggende optie is, blijft Nederland achter.”
De opstellers adviseren de overheid te komen met een ‘stabiele lange termijn visie’ over de uitrol van LTE en glasvezel en te “zorgen dat de regelgeving daarmee in lijn wordt gebracht”. Tevens stellen de onderzoekers voor, dat de overheid onderzoekt hoe deze ontwikkelingen de stakeholders in de telecommarkt beïnvloeden en wat dit betekent voor de regulering van diezelfde markt.
Het FttH Platform benadrukt al geruime tijd, dat de rijksoverheid steviger moet inzetten op de uitrol van glasvezel en meer steun kan bieden aan partijen die actief betrokken zijn bij de uitrol en dienstenontwikkeling van glasvezelnetwerken.
Het FttH Platform nodigt de overheid uit gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen om de financiering van glasvezelnetten en de dienstenontwikkeling daarop te stimuleren.

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.