Ads Top

Partijen melden zich voor investeringsmaatschappij breedband

De provincie Gelderland heeft van drie partijen een aanmelding ontvangen om samen met Gelderland te investeren in de aanleg van breedband in de Achterhoek. Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: 'Ik ben verheugd over deze aanmeldingen. Het is de eerste keer dat we zoiets in Nederland doen. De aanmeldingen tonen aan dat de markt interesse heeft om samen met ons te investeren in de aanleg van breedbandnetwerken. Want dat is nodig om de leefbaarheid in het buitengebied van de Achterhoek te vergroten.'

Gelderland wil snelheid in de aanleg van breedbandnetwerken in Gelderland. Daarom richt zij een investeringsmaatschappij breedband op. Met deze maatschappij wil de provincie in 2015 breedbandnetwerken aanleggen in de 'witte gebieden' van de acht gemeenten in de Achterhoek. Gelderland zoekt hiervoor een mede-investeerder. De selectie loopt via een zogenaamde concurrerende selectieprocedure.

De komende weken bekijkt Gelderland de aanmeldingen die zijn binnengekomen. Daarbij wordt gekeken of de aanmeldingen voldoen aan de gestelde eisen uit de Selectieleidraad. De volgende stap zal zijn het beoordelen of en zo ja met welke partij(en) de provincie de dialoog aan gaat.

De provincie verwacht inbreng van kapitaal en know-how van de markt. De partner wordt deel van het op te richten publiek-private samenwerkingsverband om te investeren in breedband Gelderland. De feitelijke aanleg van het breedbandnetwerk wordt uitbesteed aan private bedrijven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.